ชาร์ลส์ คริสโตเฟอร์ พาร์เกอร์, ชาร์ลี พาร์เกอร์, พาร์เกอร์, ยาร์ดเบิร์ด พาร์เกอร์, เบิร์ด พาร์เกอร์en 17 I observed also an angel standing inside the Sunshine, and he cried out u… Read More